2017/10 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında münhal birimler için yapılacak yerleştirme işlemi 21/09/2017 tarihi Perşembe günü Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda  saat 15:00 te Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 11/09/2017 tarihinde başlayıp, 15/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler, bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezlerine veya Halk Sağlığı Müdürlüğü Gelen Evrak Kayıt’a kayıt edilmiş olarak elden,  aşağıda istenen belgelerle birlikte başvurabileceklerdir. Toplum Sağlığı Merkezleri ise tüm başvuru evraklarını 18/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar Gelen Evrak Kayıt'a kayıt edilmiş olarak Halk Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Birimine elden teslim edeceklerdir. Posta ve internet yolu ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru yapacak hekimlerimizden hizmet puanına itirazı olanların başvuru yapmadan önce müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesi Bilgi işlem istatistik biriminde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurudan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecek olup evraklarındaki hizmet puanı esas alınacaktır.

Adayların hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı, Birden fazla birimli aile sağlığı merkezlerinde görev yapan bütün hekimlerin ek yerleştirmeye başvurması halinde hizmeti aksatmayacak şekilde en az bir hekimin aile sağlığı merkezinde görevli olarak kalması vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yerleştirme işlemine müracaat yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri başvuru dilekçesi verebilirler.

18.09.2014 tarih ve 1469726.120 sayılı Valilik Makamından alınan Olur ve THSK’ nın onay yazıları ile yeni açılacak olan kiralık aile sağlığı merkezi bünyesinde hizmet verecek aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler aile sağlığı merkezi olarak kullanılabilecek uygun bir kamu binası oluşturulması durumunda bu binaya taşınmak koşuluyla ekte bulunan haritada belirtilen sınırlar içerisinde aile sağlığı merkezi olarak kullanılmaya uygun kiralık bir bina bularak müdürlükçe uygun görülmesi durumunda burada hizmet vereceklerdir.

Yeni açılan aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler, hizmet verdikleri bölgede yeni bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç duyulması halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda müdürlükçe uygun görülen şekilde taşınma koşulunu kabul etmiş olacaklardır.