Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Alımı İlanı

Müdürlüğümüz tarafından adı, soyadı, irtibat numarası, bulunduğu yer ve hizmet verdiği Aile Sağlığı Merkezi adresleri bulunan Aile Hekimliği Birimlerine 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. maddesine istinaden kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Elemanı ( 1 kişi ) yerleştirmesi yapılacaktır.

Yapılacak olan yerleştirmede;
1-Kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapıldıktan sonra sözleşme imzatılacaktır.
2- Ayrıca, Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu Kurumumuzca yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edileceğinden Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde sözleşme imzalamasına engel bulunanlarla sözleşme imzalanmayacak olup,  sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecektir.