Altın Bebek Dostu İl Konya

Anne sütü mucizevi bir besindir. Bebekte büyüme ve gelişmeyi sağlamak için içerdiği besin öğeleriyle yaşamın başlangıcından itibaren eşsiz bir kaynaktır. Bebeğin ilk aşısıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için anne sütü alımının yaygınlaştırılması çok önemlidir. Bu nedenle annelerin bebeklerini doğumdan itibaren anne sütüyle beslemelerinin desteklenmesi oldukça önem arz etmektedir.

Dünyada yılda 1 milyondan fazla bebeğin yeterli miktar ve sürede anne sütü almadığı için ishal, solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyon hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir.

DSÖ ve UNICEF tüm bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüalmalarını, sonrasında da tamamlayıcı besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin devam ettirilmesini önermektedir.

Günümüzde emzirmenin teşvik edilmesine yönelik “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” adı altında birçok çalışma yürütülmektedir.

Konya; 2002 yılında ülkemizde ilk “Bebek Dostu İl” unvanını alan ildir. 2008 yılında da  “Altın Bebek Dostu İl” unvanını almıştır.

Yürütülen bebek dostu çalışmalarında hedeflerimiz: annelerin bebeklerini doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeleri, devam eden süreçte ilk 6 ay boyunca su dahil ek bir besin vermeden yalnızca anne sütü ile beslemeleri, 2 yaş ve ötesine kadar da tamamlayıcı besinlerle birlikte anne sütü alımının sağlanmasıdır. Buna rağmen; annelerin sütlerinin yeterli olmadığını düşünmeleri, emzirmede bazı güçlüklerle karşılaşmaları ve bu sorunların çözümüne yönelik yardım almamaları, aktif çalışma hayatına erken dönmeleri ve bu süreçte emzirmenin devam ettirilmesine yönelik yeterli bilgi sahibi olmamaları  gibi nedenlerlebebeklerini anne sütüyle yeterince besleyemediklerini görmekteyiz.

Annelerimiz emzirme ile ilgili sorunlarla karşılaştıklarında yardım ve destek alabilmek için sağlık kuruluşlarımıza başvurabilirler. Bu konuda hem aile hekimliği birimlerimiz hem de hastanelerimizde gebelere ve doğum yapmış annelerimize eğitim ve destek sağlanmaktadır. Aynı zamanda Toplum Sağlığı Merkezlerimizde “Gebe Bilgilendirme Sınıfları”nca da gebelik, gebelik sürecinde gebe bakımı ve beslenmesi, doğum sonrası süreçte emzirme ve anne sütü de dahil olmak üzere anne ve bebek sağlığı hakkında eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

İlimizde 1 Eylül itibari ili 32 Hastane ve 605Aile Hekimliği Birimi “ Bebek Dostu” unvanı taşımaktadır.

Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için mucizevi besin olan anne sütünden tüm bebeklerin yeterince yararlanabilmeleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Dr. Hasan Öznavruz
Konya Halk Sağlığı Müdürü

emzirme.jpg