10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

"Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu" tarafından 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günü "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak kutlanmaktadır. Halkın ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda aydınlatılmasına hizmet etmek üzere oluşturulan bu özel günde, ruh sağlığının insan yaşamındaki önemi temel alınmıştır. Bu gün kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl bir tema belirlenmektedir. 2017 yılının 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü temasını “İş Yerinde Ruh Sağlığı” olarak belirlemiştir.

İş ve kariyer yaşamın önemli bir parçasıdır. Gelir kaynağı olmasının yanı sıra kişisel amaçların gerçekleştirilmesine, sosyal ilişkiler kurulmasına ve kişinin mesleğine veya topluma hizmet etmesine yardım etmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki iş stresi, iş-yaşam dengesizliği, yıldırma ve şiddet sosyal maliyetlere ve üretim kaybına yol açmaktadır. Süreklilik gösteren iş kaynaklı stres fiziksel sağlığı da olumsuz etkilemektedir. İşteki sorumluluklarla aşırı meşgul olmak sıklıkla sağlıksız beslenmeye, yetersiz egzersiz yapmaya yol açarak kilo sorunları, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterole sebep olabilmektedir. Bu, depresyona yol açan tükenmişliğe sebep olabilirken, bir yandan da kalp hastalıkları, felç, obezite, yeme bozuklukları, diyabet ve bazı kanser türlerine yol açabilmektedir. Kronik depresyon diğer hastalıklara karşı bağışıklığı da azaltmaktadır ve hatta erken ölümlere yol açabilmektedir.

Avrupa Birliği istatistiklerine göre çalışma hayatındaki depresyon üretim kaybı, hastalık izinleri ve erken emekliliklere yol açan bir etkendir. Çalışan nüfusun %10’u depresyon nedeniyle işinden ayrılmaktadır. Her depresyon dönemi başına ortalama 36 iş günü kaybedilmektedir. Ne yazık ki depresyonu olan kişilerin %50’si tedavi olmamaktadır. Depresyonun konsantrasyon, karar verme ve hafıza güçlüğü gibi bilişsel belirtileri depresif dönemde %94’e varan oranlarda ortaya çıkmaktadır. Bu da çalışma işlevlerinde ve üretkenlikte önemli bir bozulmaya sebep olmaktadır.

Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için ruh sağlığını önemseyen iş yerlerine ihtiyaç vardır. Tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi ruhsal hastalıkların da tedavisinin önemsendiği çalışma ortamları bu amaca hizmet etmektedir. İş yerlerinde, çalışanların iyilik halini, iş-yaşam dengesini destekleyen ve geliştiren program ve uygulamalar olmalıdır.

Unutmamak gerekir ki sağlıklı bir beden sağlığı için ruh sağlığının da korunması çok önemlidir. Bu nedenle ruh sağlığı konusunda yardım almak ve yardım alanları damgalamamak hepimizin ilkelerinden biri olmalıdır. Bu hususta Konya ilinde psikiyatrik yardım almak üzere başvurulabilecek kurumlar Psikiyatri Polikliniklerinin olduğu Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezleridir. (Konya Eğitim ve Araştırma hastanesi, Numune Hastanesi, Selçuk Üniveresitesi Tıp Fakültesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile Akşehir ve Ereğli İlçe  Devlet Hastaneleri Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

Sadece çalışanlarımız değil toplumun tüm kesimlerine empati ile yaklaşılması ve herkesi kapsayan mesajların verilmesi birincil önceliği oluşturmalıdır. Tarih boyunca toplumsal sorunlarını dayatma, şiddet ve güç kullanarak çözmeye çalışan devletlerin şiddet toplumlarına dönüştükleri unutulmamalıdır. Sevgi, saygı, güven, değer, kapsayıcılık duyguları ile dolu, insan olmayı unutmadığımız nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu 10 Ekimler dileğiyle Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun.
 

ruhsagligigunu.jpg