Görev Dağılımı

Dr. Hasan ÖZNAVRUZ (Halk Sağlığı Müdürü)
- Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
- Özel Kalem Birimi
- Sivil Savunma Birimi
- Kalite Birimi
- Arge-Proje Hazırlama Birimi

Dr. Abdullah ÖZÜDOĞRU (Müdür Yardımcısı)
- Aile Hekimliği Uygulama Şubesi
- Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi
- Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi
- Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi
- Disiplin,Bimer,Sabim Birimi

Dr. Serkan FINDIK (Müdür Yardımcısı)
- Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi
- Kanser Şubesi
- Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şubesi
- Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi
- Çalışan Sağlığı Şubesi
- Halk Sağlığı Laboratuvarı

Necati ELVAN (Müdür Yardımcısı)
- İnsan Kaynakları Şubesi
- İdari ve Mali İşler Şubesi
- Çevre Sağlığı Şubesi